Startseite

Eco-bedrijfskunde

Eco-bedrijfskunde?

Of je eco nu interpreteert als economisch [waarde toevoegend] of als ecologisch [samenhangend met de omgeving]: bedrijfskunde heeft het idealiter beide in zich, het streven naar efficiënt en effectief op lange termijn. Eco-bedrijfskunde is dan ook een vorm van duurzaam ondernemen met een lange traditie.
Jip is eco-bedrijfskundige: een generalist met een achtergrond in technische bedrijfskunde, milieuwetenschappen en onderwijs en ondersteunt desgevraagd bij het verhelderen van duurzame dilemma's.