Home | Contact

Taalkunstenaar

We begrijpen elkaar, soms een beetje, bij tijd en wijle zelfs goed.
Betekenis verlenen gebeurt op verschillende manieren; in je eigen hoofd en dat van een ander, met een eigen beeld, woordenschat en levenswijsheid.
Woorden kunnen verwarren, verrassen, verbinden, verwonderen, veranderen, verwikkelen, verkwikken en nog zoveel meer!
Dat maakt verwoorden tot een kunst waar je een mensenleven aan kunt wijden. Jip werkt met woorden, hun betekenis en betekenisgevers: met dagelijks een andere uitkomst.

Wilhelm Wenger - BIO strom LOGISCH