Home | Contact

Schoolvoorbeeld

We begrijpen elkaar, soms een beetje, bij tijd en wijle zelfs goed.
Betekenis verlenen gebeurt op verschillende manieren; in je eigen hoofd en dat van een ander, met een eigen beeld, woordenschat en levenswijsheid.
Woorden kunnen verwarren, verrassen, verbinden, verwonderen, veranderen, verwikkelen, verkwikken en nog zoveel meer!

Visieontwikkeling | IdeeŽnCurator

Kleur bekennen | Patronen herkennen | Gelaagdheid erkennen

In 2014 voltooide ik de opleiding visieontwikkeling met een meesterproef: een ontdekkingsreis langs Landart, zelfkennis, kralenspel en visieontwikkeling.
Zelf geef ik de voorkeur aan IdeeënCurator boven Kralenspeler: ik beluister, overweeg en geef ideeën en neem die mee naar een volgende context, voor een heroverweging.
Zoals een tentoonstellingscurator maak je samen een keuze, tijdelijk, tot een volgende tentoonstelling nieuwe vergezichten opent.

Eindtermen van de opleiding visieontwikkeling. De licentiehouder is in staat:
- ideeën op te roepen, zichtbaar en bespreekbaar te maken;
- praktische kwesties in een reflectief, filosofisch kader te zetten, door ze te verbinden aan noties zoals kennis, normativiteit, leiderschap, harmonie en dergelijke; en andersom, filosofische noties te verbinden aan praktische voorbeelden;
- zelfstandig het kralenspel (groot, klein) uit te voeren, te begeleiden en te verklaren;
- visieontwikkelingsprocessen in organisaties te begeleiden.